Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann,
Paróiste Mhárthain, Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

 

 

 

 

Cliceáil anseo do Aifrinntí ar líne

 

Séipéil
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)
Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)
Séipéal na Carraige (Carraig Church)

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131
r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie
Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Aifrinn an Domhnaigh

Toisc nach bhfuil aon sagart i bParóiste Abhainn a’ Scáil anois beidh ar na sagairt eile sa tréadlimistéar freastal a dhéanamh ar an bparóiste sin.  Dá bharr san tá róta nua d’aifrinntí sa tréadlimistéar ann anois.  Féach ‘Mass Times’ don róta nua.

 

Cártaí na Nollag 2022

Beidh na Cártaí Nollag ar díol ag na h-aifrinntí an deireadh seachtaine seo. 6 Chárta ar €5.   I mbliana is iad íomhánna de Ghallarus fé Shneachta (Bosco Ó Conchúir), Coinneal Nollag (Jane Hilliard)  agus íomha ó Sháipéal Ghorta na nAoirí i mBeithil atá ar na cártaí. Tá Bouquet Aifrinn ar fáil leis ar €2. Tá siad ar díol i siopaí áitiúla chomh maith:- Siopa an Bhuailtín, Oifig an Phoist Ceann Trá, SPAR, Centra, Lár Ionad Oideachais, Siopa Uí Mhóráin, Mac Domhnaill Dental, Trá Lí.  Míle buíochas as bhur dtacaíocht.

 

Aifreann an Fhómhair 2022

Guímís dóibh siúd atá ag saothrú na talún agus lucht iascaireachta.  Go raibh said saor ó ghach baol agus go raibh Fómhar maith fairsing mar thoradh ar a saothar.

 

Séipéal Naomh Uinseann – (1871)

Tugadh faoi Shéipéal Naomh Uinseann a thógaint sa bhliain 1855, naoi mbliana tar éis an Ghorta.  An tAthair Pádraig Ó Mongáin ó Chill Chonla, an Dún, Baile an Bhuineánaigh, a thug faoi dtogra seo.  Seán Rua Ó Mainín ó Ghort na Lice a bhronn láthair an tséipéil.  Bailíodh £220 láithreach bonn.  Sholáthraigh muintir na háite na hábhair tógála, tharraingíodar ar an láthair iad agus dheineadar freastal ar na ceardaithe.  Ach, cuireadh stop leis an obair i Mí Lúnasa, 1856 de cheall airgid.  Shiúil an tAthair Ó Mongáin an deoise ó cheann ceann ag bailiú airgid.  Críochnaíodh an tógáil ar deireadh agus cuireadh an ceann air.  Ó Choill na Tóime in aice le Cill Áirne a tugadh adhmad an chinn agus slinn Chill Dálua a cuireadh mar dhíon air.  Osclaíodh an séipéal i 1871.  Leac chuimhneacháin do dhúthracht agus do chreideamh na ndaoine seo agus do mhisneach an tsagairt a stiúraigh iad, is ea Séipéal Naomh Uinseann.

(Céad Bliain – Séamus Mac Gearailt)

 

(16 Iúil, 1924 – 12 Aibreán, 2021)

Fuair an tAthair Tomás Ó hIceadha bás ar an Luan, 12 Aibreán, 2021.  Bhí sé mar shagart paróiste anseo ó 1989 – 2005 agus bhí sé gníomhach sa pharóiste go dtí gur cailleadh é.
Méadú ar a ghlóir sna flaithis.
An tAthair Eoghan

 

An Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos: Na Rúndiamhra

Cliceáil anseo do:  Liodán na Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos na hiomainn: Clog Binn an Aingil

agus A Mhuire Mháthair

 

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

 

 
 
 
 
 

 

Fógraí na Seachtaine, 2022 11 27

 

Fleasc na hAidbhinte

Déantar Fleasc na hAidbhinte as duilleoga síorghlasa a fhilltear timpeall ciorcail sreinge.  Ansin filltear ribín corcra timpeall na nduilleog síorghlas.  Leagtar trí choinneal chorcra agus coinneal bhándearg amháin ar an bhfleasc. Seasann an ciorcal de dhuilleoga síorghlasa do Dhia atá gan tús gan deireadh.  Seasann an ribín corcra agus na coinnle corcra don aithrí mar gheall ar na peacaí.  Seasann an choinneal bhándearg don áthas a bhaineann le saol a chaitear ar bhealach grámhar Dé. Lastar coinneal amháin ar an gcéad Domhnach don Aidbhint.  Lastar dhá choinneal ar an dara Domhnach agus mar sin de go mbíonn na ceithre choinneal lasta ar an Domhnach roimh an Nollaig.  Lastar an choinneal bhándearg ar an triú Domhnach den Aidbhint.

 

Beannacht do Chros Bhríde

A Thiarna Dia, bhain Naomh Bríd feidhm as an gcros

Chun an creideamh a chraobhscaoileadh agus chun easláin a leigheas,

Cuir do bheannacht ar na crosa seo le go mbainfí feidhm astu

Chun breis tuisceana a fháil ar rúndiamhra ár gcreidimh, agus chun

Ár n-easláin a leigheas agus sinn a chosaint ó gach galar agus aicíd.

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

 

 

An tAthair Tomás ar 'Twitter'

http://twitter.com/MOLSCEAL/status/1253224950888124416

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Comaoineach Spioradálta

Nuair nach féidir leat Comaoineach a ghlacadh, is féidir leat an phaidir seo a rá:

A Íosa, creidim go daingean go bhfuil tú i láthair sa Naomhshacraimint.  Tá grá agam duit ós cionn gach uile ní agus is mian liom tú a ghlacadh isteach im’ anam.  Ó tharla nach féidir liom tú do ghlacadh anois sa Naomhshacraimint, tar ar a laghad go spioradálta isteach im’ chroí.  Tar chugam mar sin, a Thiarna, agus méadaigh do ghrásta ionam.  Ná lig dom scarúint leat go brách.  Moladh go deo leat, a Íosa sa Naomhshacraimint.

(Lámhleabhar Chuallacht An Chroí Ró-Naofa)

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE

 

SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh
(St Vincent's)
Luan, Déardaoin,
9.30 rn
(Céad Aoine, 9.30 rn)
  10.00 rn  
Naomh Gobnait, Dún Chaoin
(St Gobnait's)
   *** 9.00 rn
(gach re seachtain, féach thíos don róta)
 
Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

Dé Máirt ag 9.30rn
agus
Dé hAoine ag 7.00 in
7.30 in

(gach re seachtain, féach thíos don róta)

   

Féach Fógraí na Seachtaine do Aifrinntí breise.

 

Cliceáil anseo don Róta Aifrinn an Domhnaigh 2022

 

Beo ar an Idirlíon ó Shéipéal Naomh Uinseann https://www.mcnmedia.tv/camera/st-vincents

 

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Séipéal na Carraige, gach Luan idir 3.00 - 6.00 i.n.

Séipéal Naomh Uinseann, gach Déardaoin, idir 5.00 - 6.00 i.n.

Fáilte roimis gach éinne.

 
Domhnach na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo don:  Nóibhéine agus Mionphaidrín.

Cliceáil anseo do:  Coinníollacha d'Fhéile na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do: Searmanas do Dhomhnach na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do:  Domhnach na Trócaire Diaga An Pápa Proinsias Bliain na Trócaire

Cliceáil anseo do: Teachtaireacht na Trócaire Diaga

 

 


Árdaím mo shúile go dtí na cnoic:

cad as a thiocfaidh cúnamh chugham?

Is ón dTiarna féin a thiocfaidh mo chúnamh,

an té a dhein neamh agus talamh. (Salm 120)