Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh

AIFREANN BEO (Cliceáil ar an bpictiúir)

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann,

Paróiste Mhárthain, Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

 

Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)

Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)

Séipéal na Carraige (Carraig Church)

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131

r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Aifrinn an Domhnaigh

Toisc nach bhfuil aon sagart i bParóiste Abhainn a’ Scáil anois beidh ar na sagairt eile sa tréadlimistéar freastal a dhéanamh ar an bparóiste sin.  Dá bharr san tá róta nua d’aifrinntí sa tréadlimistéar ann anois.  Féach ‘Mass Times’ don róta nua.

 

Caithfear cloí le rialacha a bhaineann le díghalarú agus mascanna a chaitheamh.

 

 Séipéal Naomh Uinseann – 150 Bliain ar an bhFód (1871 – 2021)

Tugadh faoi Shéipéal Naomh Uinseann a thógaint sa bhliain 1855, naoi mbliana tar éis an Ghorta.  An tAthair Pádraig Ó Mongáin ó Chill Chonla, an Dún, Baile an Bhuineánaigh, a thug faoi dtogra seo.  Seán Rua Ó Mainín ó Ghort na Lice a bhronn láthair an tséipéil.  Bailíodh £220 láithreach bonn.  Sholáthraigh muintir na háite na hábhair tógála, tharraingíodar ar an láthair iad agus dheineadar freastal ar na ceardaithe.  Ach, cuireadh stop leis an obair i Mí Lúnasa, 1856 de cheall airgid.  Shiúil an tAthair Ó Mongáin an deoise ó cheann ceann ag bailiú airgid.  Críochnaíodh an tógáil ar deireadh agus cuireadh an ceann air.  Ó Choill na Tóime in aice le Cill Áirne a tugadh adhmad an chinn agus slinn Chill Dálua a cuireadh mar dhíon air.  Osclaíodh an séipéal i 1871.  Leac chuimhneacháin do dhúthracht agus do chreideamh na ndaoine seo agus do mhisneach an tsagairt a stiúraigh iad, is ea Séipéal Naomh Uinseann.

(Céad Bliain – Séamus Mac Gearailt)

 

(16 Iúil, 1924 – 12 Aibreán, 2021)

Fuair an tAthair Tomás Ó hIceadha bás ar an Luan, 12 Aibreán, 2021.  Bhí sé mar shagart paróiste anseo ó 1989 – 2005 agus bhí sé gníomhach sa pharóiste go dtí gur cailleadh é.

Méadú ar a ghlóir sna flaithis.

An tAthair Eoghan

 

 

 

 

 

 

Trócaire Diaga

Féile na Trócaire Diaga (11 Aibreán, 2021 ag 3.00 i.n.)

 

Séipéal Naomh Gobnait

Tá ceann nua curtha ar Shéipéal Naomh Gobnait anois.  Más mian leat síntiús a thabhairt   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliceáil anseo dos: Na Rúndiamhra

Cliceáil anseo do:  Liodán na Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos na hiomainn: Clog Binn an Aingil

agus A Mhuire Mháthair

 

 

Padre Pio

Padre Pio

Guígí, bígí dóchasach agus ná bíodh imní oraibh. Ní dhéanann an imní maitheas ar bith dúinn. Tá Dia trócaireach agus cloisfidh sé d’impí.’ (Padre Pio)

 

Naomh Pádraig BF

Fuinneog Daite do Naomh Pádrag i Séipéal Naomh Uinseann

Guímis Pádraig

‘A Phádraig, a Naomh-Aspail na hÉireann, bhítheá do ghnáth ag tabhairt buíochais do Dhia de chionn go bhfuair tú uaidh, mar thoradh ar do chruashaothar, ár sinsir a iompó chun an fhíorchreidimh.  Faigh dúinne, freisin, ár gcroíthe a bheith i gcónaí lán de bhuíochas i dtaobh an chreidimh a theacht anuas chugainn gan máchail.  Faigh fós, dúinn féin agus dár sliocht go bráth, Críost ár dTiarna a bheith i gcónaí ionainn agus os ár gcionn agus inár dtimpeall.  Faigh dár dtír bheith ina finné dílis go bráth ar an mbaisteadh a thug tú chuici.  Faigh do theaghlaigh na hÉireann raidhse de ghairmeacha diaga chun fírinne agus carthanacht Chríost a leathadh amuigh agus i mbaile.  Agus faigh do gach duine againn cuid éigin de na suáilcí móra a bhí agat féin: uirísle croí, spiorad na hurnaithe agus an ghéarsmachtaithe, grá dochloíte ar Dhia, agus díograis aspalda.  Amen.’

(Aibhleoga Crábhaidh, an tAthair Donnchadha Ó Floinn)

 

Ceannaigh Tíl

Tá an feachtas seo ‘Ceannaigh Tíl’ ar siúl chun cabhrú leis na costaisí don urlár nua a cuireadh síos i Séipéal na Carraige.  Nuair a thugann tú síntiús clárófar d’ainm i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste.  Beidh aifrinntí speisialta i gcaitheamh na bliana do na daoine atá cláraithe.  Thuilleadh eolais 066-9156131.  Cliceáil ar Feachtas Ceannaigh Til chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

 

Naomh Bréanainn FBA

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

 

 
 
 
 
 

 

Fógraí na Seachtaine 2021 09 19

 

Beannacht do Chros Bhríde

A Thiarna Dia, bhain Naomh Bríd feidhm as an gcros

Chun an creideamh a chraobhscaoileadh agus chun easláin a leigheas,

Cuir do bheannacht ar na crosa seo le go mbainfí feidhm astu

Chun breis tuisceana a fháil ar rúndiamhra ár gcreidimh, agus chun

Ár n-easláin a leigheas agus sinn a chosaint ó gach galar agus aicíd.

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

 

COVID 19 - Líne Cabhrach

Tá Líne Cabhrach 1800 807 009 eagraithe ag udaráis áitiúla (Comhairle Contae Chiarraí, Na Gardaí agus Cumann Lúthchleas Gael) chun cabhrú le daoine leochaileacha, chun deimhin a dhéanamh go bhfuil bia, leigheas agus breosla acu.  Beidh an tseirbhís seo ar fáil óna 8.00 r.n. - 8.00 i.n. seacht lá na seachtaine.  Is féidir téacs a chur leis an bhfocal SUPPORT agus a n-ainm go dtí 50555.  Is féidir cabhair a lorg chomh ar r-phost covidsupport@kerrycoco.ie.

 

An tAthair Tomás ar 'Twitter'

http://twitter.com/MOLSCEAL/status/1253224950888124416

 

BF

Searmanas don dTrócaire Diaga

Dúirt Íosa le Naomh Faustina:  Bhrúcht Féile na Trócaire ó dhoimhne mo chneastachta.  Is é mo mhian go gceiliúrfar Féile na Trócaire Diaga go sollúnta ar an gcéad Domhnach tar éis na Cásca.  Ní bheidh síocháin ag an gcine daonna go gcasa siad chun Foinse mo Thrócaire.  "A Íosa, is asat-sa atá mo mhuinín agam"

 

 

Taibhdhearc na Gaillimhe - Laochra ón Stáitse

Seán Stafford agus an tAthair Tomás Ó hIceadha os comhair chuirtíní na Taibhdheirce a phéinteáil Micheál Mac Liammóír féin.

 

Aifreann i Reilig Dhún Chaoin

Reilig DC 2018

An tAthair Tomás Ó hIceadha agus an tAthair Eoghan Ó Cadhla ag ceiliúradh an Aifrinn i Reilig Dhún Chaoin.

 

Paidir dos na Mairbh

A Dhia uilechumhachtaigh shíoraí nach n-iarrtar achainí ort riamh gan súil le trócaire, bí fabhrach le do sheirbhísigh atá ar shlí na fírinne ionas, faoi mar a d'fhág siad an saol seo ag admháil d'ainm, go gcuirfidh tú faoi deara go n-áireofar iad ar líon do chuid Naomh. (Ón Leabhar Aifrinn Rómhánach)

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE

 

SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)

Luan, Déardaoin,

9.30 rn

 

 

 

   

10.00 rn

 

Nóta: Aifreann ar Raidió na Gaeltachta, Dé Domhnaigh, 19 Meán Fómhair ag 11.00rn, ní bheidh aifreann ag 10.00 rn an lá san.

 

 

 
Naomh Gobnait, Dún Chaoin

(St Gobnait)

   ***

9.00 rn

(gach re seachtain, féach róta nua thíos)

 
Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

 

 Dé Máirt ag

       9.30 rn

          agus

Dé hAoine ag

        7.00 in

 

 

 

7.30 in

(gach re seachtain, féach thíos don róta nua)

****  

Cliceáil anseo don Róta Nua Róta dos na hAifrinntí 2021

 

Beo ar an Idirlíon ó Shéipéal Naomh Uinseann https://www.mcnmedia.tv/camera/st-vincents

 

Comaoineach Spioradálta

Nuair nach féidir leat Comaoineach a ghlacadh, is féidir leat an phaidir seo a rá:

A Íosa, creidim go daingean go bhfuil tú i láthair sa Naomhshacraimint.  Tá grá agam duit ós cionn gach uile ní agus is mian liom tú a ghlacadh isteach im’ anam.  Ó tharla nach féidir liom tú do ghlacadh anois sa Naomhshacraimint, tar ar a laghad go spioradálta isteach im’ chroí.  Tar chugam mar sin, a Thiarna, agus méadaigh do ghrásta ionam.  Ná lig dom scarúint leat go brách.  Moladh go deo leat, a Íosa sa Naomhshacraimint.

(Lámhleabhar Chuallacht An Chroí Ró-Naofa)

 

 

Trócaire Diaga

 

Domhnach na Trócaire Diaga

 

Cliceáil anseo don:  Nóibhéine agus Mionphaidrín.

Cliceáil anseo do:  Coinníollacha d'Fhéile na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do: Searmanas do Dhomhnach na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do:  Domhnach na Trócaire Diaga An Pápa Proinsias Bliain na Trócaire

Cliceáil anseo do: Teachtaireacht na Trócaire Diaga

 

 


Árdaím mo shúile go dtí na cnoic:

cad as a thiocfaidh cúnamh chugham?

Is ón dTiarna féin a thiocfaidh mo chúnamh,

an té a dhein neamh agus talamh. (Salm 120)

 

 

CLICEÁIL ANSEO do liosta iomlán dos na n-Aifrinntí i dTréad Limistéar Chorca Dhuibhne.