Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh  

Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)

Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)

Séipéal na Carraige (Carraig Church)

 

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann, Paróiste Mhárthain,

Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131

An tAthair Tomás Ó hIceadha 066-9156499.

r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Aifrinntí Poiblí

Caithfear cloí leis na rialacha atá ann maidir le scaradh soisialta agus díghalarú.

Más mian leat spás a chur in áirithe do aifrinntí an Domhnaigh cuir glaoch ar Thigh na Sagart 9156131,

Dé Máirt idir 10.00 r.n agus 12.00 meán lae, nó Déardaoin, 10.00 r.n. agus 12.00 meán lae. (Féach – ‘Mass Times’ ).

Ní gá spás a chur in áirithe do aifrinntí an lae.

 

 

“A Thiarna, saor mé!” Shín Íosa amach a lámh láithreach agus bheir sé air. “A mhic an chreideamh beag,” a dúirt sé, “cad ina thaobh go dtáinig amhras ort?” Chuadar isteach sa bhád, agus ansan chiúnaigh an ghaoth. Agus na daoine a bhí istigh sa bhád, thugadar adhradh dhó agus dúradar, “Go deimhin, is tusa Mac Dé.”  (Matha – 14:22-33)

 

Féile Bhréanainn Naofa – Éarlamh Dheoise Chiarraí (16 Bealtaine)

‘Chuir mé go seascair chun seoil a Thiarna, i mo bhárc i mbois do láimhe

Ar thonn mhór tréan na mara.’

 

 

 

Iomann Bhréanainn Naofa

A Bhréanainn naofa, ár laoch ‘s ár n-éarlamh,

an saol so thréigis nuair ghlaoigh Mac Dé ort;

do dhreapais sléibhte mar Mhaois is Élias,

is Críost é féinig go cnoc a chéasta.

 

Id’ naomhóig shnasta do threabhais an bhóchna,

ag súil go gcasfaí i dTír na mBeo thú;

cheiliúrais Aifreann ‘s an míol mar fhód fút,

‘s do thine Chásca do las mar lóchrann.

 

Éist inniu linn ag guí le dóchas,

is coinnibh beo ionainn an spiorad a sheol tú

go h-imeall domhain ar son Dé na glóire,

go sroiseam fós leat an Talamh Fónta.

 

 

 

 

Cliceáil anseo dos: Na Rúndiamhra

Cliceáil anseo do:  Liodán na Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos na hiomainn: Clog Binn an Aingil

agus A Mhuire Mháthair

 

 

Trócaire Diaga

Féile na Trócaire Diaga – Cliceáil ‘Mass Times’ thuas chun a thuilleadh eolais/paidreacha

(An chéad Domhnach i ndiaidh Domhnach Cásca gach bliain)

 

 

 

Comaoineach Spioradálta

Nuair nach féidir leat Comaoineach a ghlacadh, is féidir leat an phaidir seo a rá:

A Íosa, creidim go daingean go bhfuil tú i láthair sa Naomhshacraimint.  Tá grá agam duit ós cionn gach uile ní agus is mian liom tú a ghlacadh isteach im’ anam.  Ó tharla nach féidir liom tú do ghlacadh anois sa Naomhshacraimint, tar ar a laghad go spioradálta isteach im’ chroí.  Tar chugam mar sin, a Thiarna, agus méadaigh do ghrásta ionam.  Ná lig dom scarúint leat go brách.  Moladh go deo leat, a Íosa sa Naomhshacraimint.

(Lámhleabhar Chuallacht An Chroí Ró-Naofa)

 

 

Padre Pio

Padre Pio

Guígí, bígí dóchasach agus ná bíodh imní oraibh. Ní dhéanann an imní maitheas ar bith dúinn. Tá Dia trócaireach agus cloisfidh sé d’impí.’ (Padre Pio)

 

Naomh Pádraig BF

Fuinneog Daite do Naomh Pádrag i Séipéal Naomh Uinseann

Guímis Pádraig

‘A Phádraig, a Naomh-Aspail na hÉireann, bhítheá do ghnáth ag tabhairt buíochais do Dhia de chionn go bhfuair tú uaidh, mar thoradh ar do chruashaothar, ár sinsir a iompó chun an fhíorchreidimh.  Faigh dúinne, freisin, ár gcroíthe a bheith i gcónaí lán de bhuíochas i dtaobh an chreidimh a theacht anuas chugainn gan máchail.  Faigh fós, dúinn féin agus dár sliocht go bráth, Críost ár dTiarna a bheith i gcónaí ionainn agus os ár gcionn agus inár dtimpeall.  Faigh dár dtír bheith ina finné dílis go bráth ar an mbaisteadh a thug tú chuici.  Faigh do theaghlaigh na hÉireann raidhse de ghairmeacha diaga chun fírinne agus carthanacht Chríost a leathadh amuigh agus i mbaile.  Agus faigh do gach duine againn cuid éigin de na suáilcí móra a bhí agat féin: uirísle croí, spiorad na hurnaithe agus an ghéarsmachtaithe, grá dochloíte ar Dhia, agus díograis aspalda.  Amen.’

(Aibhleoga Crábhaidh, an tAthair Donnchadha Ó Floinn)

 

 

 Ceannaigh Tíl

Tá an feachtas seo ‘Ceannaigh Tíl’ ar siúl chun cabhrú leis na costaisí don urlár nua a cuireadh síos i Séipéal na Carraige.  Nuair a thugann tú síntiús clárófar d’ainm i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste.  Beidh aifrinntí speisialta i gcaitheamh na bliana do na daoine atá cláraithe.  Thuilleadh eolais 066-9156131.  Cliceáil ar Feachtas Ceannaigh Til chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

 

Naomh Bréanainn FBA

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

An tAthair Tomás ó hIceadha S.C.
Baile an Fheirtéaraigh Thiar, Trá Lí
Guthán:- 066 9156499
 
 

 

Fógraí na Seachtaine 2020 08 09

 

Comhghairdeas leis an Athair Tomás agus é ag ceiliúradh 70 bliain mar shagart!  Oirníodh é i Maigh Nuad 18 Meitheamh 1950.

 

Lá a Oirnithe i Maigh Nuad.  Sa phictiúir tá a athair, a mháthair agus a dheirfiúr.  Sa phictiúir chomh maith tá an Monsignor Ó Cíosáin, Uachtarán an Choláiste —uncail leis an Athair Micheál Ó Cíosáin, a bhí anseo sa pharóiste mar Shagart Paróiste (an triú duine isteach ón dtaobh clé chun tosaidh).

Ag comhcheiliúradh lena chairde an tAthair Pat Ahern, an tAthair Dan Ahern agus an tAthair Eoghan Ó Cadhla i Séipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh, 19 Meitheamh, 2020 (Féile an Chroí Ró-Naofa). 

 Ad Multos Annos!

 

COVID 19 - Líne Cabhrach

Tá Líne Cabhrach 1800 807 009 eagraithe ag udaráis áitiúla (Comhairle Contae Chiarraí, Na Gardaí agus Cumann Lúthchleas Gael) chun cabhrú le daoine leochaileacha, chun deimhin a dhéanamh go bhfuil bia, leigheas agus breosla acu.  Beidh an tseirbhís seo ar fáil óna 8.00 r.n. - 8.00 i.n. seacht lá na seachtaine.  Is féidir téacs a chur leis an bhfocal SUPPORT agus a n-ainm go dtí 50555.  Is féidir cabhair a lorg chomh ar r-phost covidsupport@kerrycoco.ie.   

 

An tAthair Tomás ar 'Twitter'

http://twitter.com/MOLSCEAL/status/1253224950888124416

 

BF

Searmanas don dTrócaire Diaga

Dúirt Íosa le Naomh Faustina:  Bhrúcht Féile na Trócaire ó dhoimhne mo chneastachta.  Is é mo mhian go gceiliúrfar Féile na Trócaire Diaga go sollúnta ar an gcéad Domhnach tar éis na Cásca.  Ní bheidh síocháin ag an gcine daonna go gcasa siad chun Foinse mo Thrócaire.  "A Íosa, is asat-sa atá mo mhuinín agam"

 

SnC taisí N Faustina

Aifreann Speisialta (5/10/2018) ó Shéipéal na Carraige ag ceiliúradh 80 bliain ón dáta ar cailleadh Naomh Faustyna (5/10/1938).   Bhí taisí Naomh Faustyna i láthair ag an ócáid.

 

Taibhdhearc na Gaillimhe - Laochra ón Stáitse

Seán Stafford agus an tAthair Tomás Ó hIceadha os comhair chuirtíní na Taibhdheirce a phéinteáil Micheál Mac Liammóír féin. 

 

Aifreann i Reilig Dhún Chaoin

Reilig DC 2018

An tAthair Tomás Ó hIceadha agus an tAthair Eoghan Ó Cadhla ag ceiliúradh an Aifrinn i Reilig Dhún Chaoin. 

 

Paidir dos na Mairbh

A Dhia uilechumhachtaigh shíoraí nach n-iarrtar achainí ort riamh gan súil le trócaire, bí fabhrach le do sheirbhísigh atá ar shlí na fírinne ionas, faoi mar a d'fhág siad an saol seo ag admháil d'ainm, go gcuirfidh tú faoi deara go n-áireofar iad ar líon do chuid Naomh. (Ón Leabhar Aifrinn Rómhánach)

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents) 9.30 r.n

(Luan, Déardaoin)

Féach thíos don seachtaine 10-14 Lúnasa

7.30 i.n. 10.00 r.n.  

Naomh Gobnait, Dún Chaoin

(St Gobnait)

   ***    

Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

9.30 r.n. Dé Máirt agus

Dé hAoine, 7.00 in

(Féach thíos don seachtain 10-14 Lúnasa)

  11.15 r.n.  

*** Ní bheidh Aifreann i Séipéal Naomh Gobnait toisc obair dheisiúcháin a bheith ar siúl ann.

 

Más mian leat spás a chur in áirithe do aifrinntí an Domhnaigh cuir glaoch ar Thigh na Sagart 9156131,

Dé Máirt idir 10.00 r.n agus 12.00 meán lae, nó Déardaoin, 10.00 r.n. agus 12.00 meán lae.

 

Séipéal Naomh Uinseann (50 duine)

Dé Sathairn, 15 Lúnasa, ag 7.30 i.n. (lán) (Ní bheidh aifreann i Séipéal Naomh Gobnait toisc obair dheisiúcháin a bheith á dhéanamh ann)

Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa ag 10.00 r.n. (lán)

 

Séipéal na Carraige (45 duine)

Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa ag 11.15 r.n. (lán) (Le scaradh soisialta tá spás do 45 duine)

 

Aifrinntí i Rith na Seachtaine (10 - 14 Lúnasa)

Dé Luain, 10 Lúnasa - Níl bheidh aon aifreann

Dé Máirt, 11 Lúnasa - Séipéal na Carraige               7.00 in

Dé Céadaoin, 12 Lúnasa - Séipéal Naomh Uinseann       9.30 rn

Déardaoin, 13 Lúnasa - Séipéal Noamh Uinseann           9.30 rn

Dé hAoine, 14 Lúnasa - Séipéal na Carraige            9.30 rn

 

Deastógáil na Maighdine Muire (14/15 Lúnasa)

Dé hAoine, 14 Lúnasa - Séipéal Naomh Uinseann           7.30 in

Dé Sathairn, 15 Lúnasa - Séipéal Naomh Uinseann         10.00 rn

Dé Sathairn, 15 Lúnasa - Séipéal na Carraige          11.15 rn

 

Aifrinn an Domhnaigh (15/16 Lúnasa)

Dé Sathairn, 15 Lúnasa - Séipéal Naomh Uinseann         7.30 in

Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa - Séipéal Naomh Uinseann   10.00 rn

Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa - Séipéal na Carraige    11.15 rn

 

Cliceáil anseo do Léachtaí:  2020 08 09

 

Trócaire Diaga

 

Domhnach na Trócaire Diaga, 19 Aibreán (Searmanas le fáil ar 'youtube' - féach thuas)

 

Cliceáil anseo don:  Nóibhéine agus Mionphaidrín.

Cliceáil anseo do:  Coinníollacha d'Fhéile na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do: Searmanas do Dhomhnach na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo do:  Domhnach na Trócaire Diaga An Pápa Proinsias Bliain na Trócaire

Cliceáil anseo do: Teachtaireacht na Trócaire Diaga

 

Árdaím mo shúile go dtí na cnoic:

cad as a thiocfaidh cúnamh chugham?

Is ón dTiarna féin a thiocfaidh mo chúnamh,

an té a dhein neamh agus talamh. (Salm 120)

 

 

CLICEÁIL ANSEO do liosta iomlán dos na n-Aifrinntí i dTréad Limistéar Chorca Dhuibhne.