Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh  

Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)

Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)

Séipéal na Carraige (Carraig Church)

 

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann, Paróiste Mhárthain,

Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131

An tAthair Tomás Ó hIceadha 066-9156499.

r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Naomh Faustyna

Domhnach na Trócaire Diaga

Beidh an searmanas do Fhéile na Trócaire Diaga i Séipéal Naomh Uinseann,

an Domhnach seo, 28 Aibreán, ag 3.00 i.n.

 

Coinníollacha do Fhéile na Trócaire Diaga.

Is iad na coinníollacha faoina mbronntar an grásta ar leith ar Fhéile na Trócaire Diaga:

Tá Féile na Trócaire le ceiliúradh ar an Domhnach tar éis Domhnach Cásca.

Ba cheart go raghadh Nóibhéine Mionphaidríní roimh an bhFéile agus go dtosódh sé Aoine an Chéasta.

Móltar homaile an tsagairt a bheith ar Thrócaire Dé an lá sin.

Iarrtar orainn machnamh a dhéanamh an lá sin ar Rúndiamhair an tSlánaithe mar an foilsiú is mó de Thrócaire Dé.

Beannaíonn an sagart íomhá Thrócaire Dé le searmanas an lá sin.

Ba cheart an íomhá a nochtadh agus ómós a thabhairt di an lá sin.

Ba cheart dul chun faoistine agus comaoineach ar an lá sin nó chomh gairid agus is féidir dó.

Iarrtar orainn gníomh trócaire a dhéanamh.  Trócaire i ngníomh, i mbriathar agus in urnaí, ag maitheamh, ag sólású, gníomhartha corportha na trócaire, urnaithe ar son trócaire don domhan.

 

        “A Íosa, is asat-sa atá mo mhuinín agam”

 

Turas an Phápa Proinsias go Cnoc Mhuire

An Pápa i féin

Pápa i gCnoc Mhuire

Cnoc Mhuire Oilithrigh cropped

Gach beannacht ar na h-oilithrigh ón ndúthaigh seo a chuaigh go Cnoc Mhuire do thuras an Phápa Proinsias, an Domhnach, 26 Lúnasa, 2018.  Lá dár saol a bhí ann!  Guímis gach rath agus beannacht ar ár bPápa Proinsias.

 

 

Naomh Pádraig BF

Fuinneog Daite do Naomh Pádrag i Séipéal Naomh Uinseann

Guímis Pádraig

‘A Phádraig, a Naomh-Aspail na hÉireann, bhítheá do ghnáth ag tabhairt buíochais do Dhia de chionn go bhfuair tú uaidh, mar thoradh ar do chruashaothar, ár sinsir a iompó chun an fhíorchreidimh.  Faigh dúinne, freisin, ár gcroíthe a bheith i gcónaí lán de bhuíochas i dtaobh an chreidimh a theacht anuas chugainn gan máchail.  Faigh fós, dúinn féin agus dár sliocht go bráth, Críost ár dTiarna a bheith i gcónaí ionainn agus os ár gcionn agus inár dtimpeall.  Faigh dár dtír bheith ina finné dílis go bráth ar an mbaisteadh a thug tú chuici.  Faigh do theaghlaigh na hÉireann raidhse de ghairmeacha diaga chun fírinne agus carthanacht Chríost a leathadh amuigh agus i mbaile.  Agus faigh do gach duine againn cuid éigin de na suáilcí móra a bhí agat féin: uirísle croí, spiorad na hurnaithe agus an ghéarsmachtaithe, grá dochloíte ar Dhia, agus díograis aspalda.  Amen.’

(Aibhleoga Crábhaidh, an tAthair Donnchadha Ó Floinn)

 

 

 Ceannaigh Tíl

Tá an feachtas seo ‘Ceannaigh Tíl’ ar siúl chun cabhrú leis na costaisí don urlár nua a cuireadh síos i Séipéal na Carraige.  Nuair a thugann tú síntiús clárófar d’ainm i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste.  Beidh aifrinntí speisialta i gcaitheamh na bliana do na daoine atá cláraithe.  Thuilleadh eolais 066-9156131.  Cliceáil ar Feachtas Ceannaigh Til chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

 

Naomh Bréanainn FBA

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

An tAthair Tomás ó hIceadha S.C.
Baile an Fheirtéaraigh Thiar, Trá Lí
Guthán:- 066 9156499
 
 

 

Fógraí na Seachtaine 2019 04 21.

 

Taibhdhearc na Gaillimhe - Laochra ón Stáitse

Seán Stafford agus an tAthair Tomás Ó hIceadha os comhair chuirtíní na Taibhdheirce a phéinteáil Micheál Mac Liammóír féin.  Comhghairdeas le hAisteoirí Bhréanainn as na drámaí a chuaireadar i láthair i dTaibhdhearc na Gaillimhe le déanaí.  Gura fada buan sibh!!

 

Aifreann i Reilig Dhún Chaoin

Reilig DC 2018

An tAthair Tomás Ó hIceadha agus an tAthair Eoghan Ó Cadhla ag ceiliúradh an Aifrinn i Reilig Dhún Chaoin, ar an Luan, 9 Iúil.  Buíochas le Dia as an aimsir bhreá agus an spéir ghorm.  Bhí slua mór i láthair idir dhaoine na háite agus cuairteoirí. 

Paidir dos na Mairbh

A Dhia uilechumhachtaigh shíoraí nach n-iarrtar achainí ort riamh gan súil le trócaire, bí fabhrach le do sheirbhísigh atá ar shlí na fírinne ionas, faoi mar a d'fhág siad an saol seo ag admháil d'ainm, go gcuirfidh tú faoi deara go n-áireofar iad ar líon do chuid Naomh. (Ón Leabhar Aifrinn Rómhánach)

 

 

BF Trócaire Diaga 20180408_155129

Searmanas don dTrócaire Diaga i Séipéal Naomh Uinseann

Dúirt Íosa le Naomh Faustina:  Bhrúcht Féile na Trócaire ó dhoimhne mo chneastachta.  Is é mo mhian go gceiliúrfar Féile na Trócaire Diaga go sollúnta ar an gcéad Domhnach tar éis na Cásca.  Ní bheidh síocháin ag an gcine daonna go gcasa siad chun Foinse mo Thrócaire.  "A Íosa, is asat-sa atá mo mhuinín agam"

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents) 9.30 r.n

(Luan, Máirt, Déardaoin, Aoine)

  10.00 r.n.  

Naomh Gobnait, Dún Chaoin

(St Gobnait)

   7.30 i.n.    

Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

    11.15 r.n.  

 

Domhnach na Trócaire Diaga

Beidh an searmanas do Fhéile na Trócaire Diaga i Séipéal Naomh Uinseann,

an Domhnach seo, 28 Aibreán, ag 3.00 i.n.

 

Aifrinn na Marbh 2019

Le cúnamh Dé beidh Aifrinn agus beannú na n-uaigheanna mar seo leanas i mbliana:

Reilig Bhaile Bhoithín, Dé Luain, 1 Iúil, ar a 7.30 i.n.

Reilig Dhún Urlann, Dé hAoine, 5 Iúil, ar a 7.30 i.n.

Reilig Dhún Chaoin, Dé Luain, 8 Iúil, ar a 7.30 i.n.

Reilig Chill Chuáin, Dé hAoine, 12 Iúil, ar a 7.30 i.n.

Sean/Nua Reilig Chill Mhaolchéadair, Dé Luain, 15 Iúil, ar a 7.30 i.n.

Tá athruithe i mbliana agus bheimis buíoch dá gcuirfeadh sibh daoine ar an eolas mar gheall ar na dátaí seo.

 

 

CLICEÁIL ANSEO do liosta iomlán dos na n-Aifrinntí i dTréad Limistéar Chorca Dhuibhne.