Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh  

Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)

Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)

Séipéal na Carraige (Carraig Church)

 

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann, Paróiste Mhárthain,

Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131

An tAthair Tomás Ó hIceadha 066-9156499.

r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Aifreann an Fhómhair 2019

Aifreann an Fhómhair 2019

Míle buíochas le gach uile dhuine a chabhraigh le Aifreann an Fhómhair a bhí i Séipéal Naomh Uinseann le déanaí.

 

Do Chlabhsúr an Fhómhair (ón Leabhar Aifrinn)

A Thiarna, a Athair mhaith,

a thug an talamh don duine as ucht d’fhéile,

deonaigh go mbeimid in ann maireachtaint

ar na torthaí a bhaileofar ón dtalamh

agus go n-úsáidfimid iad i gcónaí

i slí go gcuirfidh siad chun cinn, le do chabhair,

do ghlóirse agus leas an uile dhuine.

 

 

Padre Pio

Padre Pio

Guígí, bígí dóchasach agus ná bíodh imní oraibh. Ní dhéanann an imní maitheas ar bith dúinn. Tá Dia trócaireach agus cloisfidh sé d’impí.’ (Padre Pio)

 

Geansaí na Gaeltachta

Geansaí na Gaeltachta

Tá súil againn go mbainfidh na húinéirí nua thaithneamh as an ngeansaí speisialta seo.  Rath Dé oraibh!

 

Aifreann i Reilig Chill Mhaolchéadair

 

 Cill Mhaolchéadair 2019

Cuireadh críoch le aifrinntí ins na reiligí 2019 le h-aifreann i Reilig Chill Mhaolchéadair.

Guímid ar son gach aon duine atá imithe romhainn ar shlí na fírinne.  Tabhair a Thiarna aoibhneas do Ríochta dóibh agus sólás agus síocháin dóibh siúd atá fátha ina ndiaidh.

Buíochas ó chroí le gach uile dhuine a chabhraidh in aon tslí leis na h-aifrinntí speisialta seo.  Go méadaí Dia bhur stór.

 

Teampall Mhóire i nDún Chaoin

Teampall Mhóire 2019

An tAthair Eoghan ag ceiliúradh aifrinn i dTeampall Mhóire i nDún Chaoin le déanaí.

Giota as Lámhscríbhinn le Seán Ó Dálaigh (An Common Noun, 1861-1940).

Deir stair Chiarraí linn go raibh cumann sagart rialta i nDún Chaoin fadó agus go mbídís ag imeacht ar mhisiúin annso agus annsúd ar fúd Chúige Múmhan.  Tá baile fearainn ann go nglaotar Baile Bhiocáire air agus tá feirm bhreá thalún insa bhaile sin go nglaotar ‘Gléib na Seantórach’ uirthi.  Is dócha gurbh amhlaidh a bhí an ghléib talún ag an Biocáire chun é féin agus na sagairt rialta eile a bhí farrais a chothú.  Tá reilig beag ar leath imeall Gléib na Seantórach go nglaotar ‘Teampall Mhóire uirthi.  Glaonn daoine ‘Reilig na Seantórach’ leis uirthi.  Tá daoine éigin curtha ann gan aon dabht ar domhan mar tá beagán uaigeanna ann.  Tá cloch-thuama ina sheasamh ann mar a bhfuil na h-uaigeanna agus tá cros greannta isteach insa chloich.  Teaspáineann san go bhfuil Críostaithe curtha ann.  Tugtar ‘Teampall Mhóire’ mar ainm air toisc é bheith in aice le Tigh Mhóire.  Deir na daoine ó ghlúin go glúin gurb ann atá Mór curtha agus deir daoine eile gurb ann a chuirtí na sagairt rialta a bhíodh ina gcónaí i dteannta an Bhiocáire i nGléib na Seantórach nuair a gheobhaidís bás.

 

Go mbeannaí Dia dhaoibh agus Muire,

do bhíobhairse mar atá sinne agus beimidne mar sibhse.

Guímid libhse agus guígíse linne,

Go nguí Dia libh agus Muire.

 

 

Naomh Pádraig BF

Fuinneog Daite do Naomh Pádrag i Séipéal Naomh Uinseann

Guímis Pádraig

‘A Phádraig, a Naomh-Aspail na hÉireann, bhítheá do ghnáth ag tabhairt buíochais do Dhia de chionn go bhfuair tú uaidh, mar thoradh ar do chruashaothar, ár sinsir a iompó chun an fhíorchreidimh.  Faigh dúinne, freisin, ár gcroíthe a bheith i gcónaí lán de bhuíochas i dtaobh an chreidimh a theacht anuas chugainn gan máchail.  Faigh fós, dúinn féin agus dár sliocht go bráth, Críost ár dTiarna a bheith i gcónaí ionainn agus os ár gcionn agus inár dtimpeall.  Faigh dár dtír bheith ina finné dílis go bráth ar an mbaisteadh a thug tú chuici.  Faigh do theaghlaigh na hÉireann raidhse de ghairmeacha diaga chun fírinne agus carthanacht Chríost a leathadh amuigh agus i mbaile.  Agus faigh do gach duine againn cuid éigin de na suáilcí móra a bhí agat féin: uirísle croí, spiorad na hurnaithe agus an ghéarsmachtaithe, grá dochloíte ar Dhia, agus díograis aspalda.  Amen.’

(Aibhleoga Crábhaidh, an tAthair Donnchadha Ó Floinn)

 

 

 Ceannaigh Tíl

Tá an feachtas seo ‘Ceannaigh Tíl’ ar siúl chun cabhrú leis na costaisí don urlár nua a cuireadh síos i Séipéal na Carraige.  Nuair a thugann tú síntiús clárófar d’ainm i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste.  Beidh aifrinntí speisialta i gcaitheamh na bliana do na daoine atá cláraithe.  Thuilleadh eolais 066-9156131.  Cliceáil ar Feachtas Ceannaigh Til chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

 

Naomh Bréanainn FBA

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

An tAthair Tomás ó hIceadha S.C.
Baile an Fheirtéaraigh Thiar, Trá Lí
Guthán:- 066 9156499
 
 

 

Fógraí na Seachtaine 2019 11 17.

Cór Bhaile na Martra

Cór Bhaile na Martra

Míle buíochas le Cór Bhaile na Martra, Oirthear Chorcaí, faoi stiúir Thomás Ó Tuama, a chan ag aifreann i Séipéal Naomh Gobnait le déanaí.  Gura fada buan sibh.

 

Taibhdhearc na Gaillimhe - Laochra ón Stáitse

Seán Stafford agus an tAthair Tomás Ó hIceadha os comhair chuirtíní na Taibhdheirce a phéinteáil Micheál Mac Liammóír féin.  Comhghairdeas le hAisteoirí Bhréanainn as na drámaí a chuaireadar i láthair i dTaibhdhearc na Gaillimhe le déanaí.  Gura fada buan sibh!!

 

Aifreann i Reilig Dhún Chaoin

Reilig DC 2018

An tAthair Tomás Ó hIceadha agus an tAthair Eoghan Ó Cadhla ag ceiliúradh an Aifrinn i Reilig Dhún Chaoin anuraidh. 

 

Paidir dos na Mairbh

A Dhia uilechumhachtaigh shíoraí nach n-iarrtar achainí ort riamh gan súil le trócaire, bí fabhrach le do sheirbhísigh atá ar shlí na fírinne ionas, faoi mar a d'fhág siad an saol seo ag admháil d'ainm, go gcuirfidh tú faoi deara go n-áireofar iad ar líon do chuid Naomh. (Ón Leabhar Aifrinn Rómhánach)

 

 

BF Trócaire Diaga 20180408_155129

Searmanas don dTrócaire Diaga i Séipéal Naomh Uinseann

Dúirt Íosa le Naomh Faustina:  Bhrúcht Féile na Trócaire ó dhoimhne mo chneastachta.  Is é mo mhian go gceiliúrfar Féile na Trócaire Diaga go sollúnta ar an gcéad Domhnach tar éis na Cásca.  Ní bheidh síocháin ag an gcine daonna go gcasa siad chun Foinse mo Thrócaire.  "A Íosa, is asat-sa atá mo mhuinín agam"

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents) 9.30 r.n

(Luan, Máirt, Déardaoin, Aoine)

  10.00 r.n.  

Naomh Gobnait, Dún Chaoin

(St Gobnait)

   7.30 i.n.    

Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

    11.15 r.n.  

Aifrinntí na Samhna

Séipéal Naomh Uinseann, Déardaoin,

21 Samhain, ag 7.00 i.n.

Séipéal na Carraige, Dé hAoine,

22 Samhain ag 7.00 i.n.

 

 Aifrinn i Reilig Chill Chuáin

REILIG CHILL CHUÁIN 2019

Cill Chuáin 2

Bhí slua mór i láthair ag an Aifreann i Reilig Chill Chuáin le déanaí.

 

Árdaím mo shúile go dtí na cnoic:

cad as a thiocfaidh cúnamh chugham?

Is ón dTiarna féin a thiocfaidh mo chúnamh,

an té a dhein neamh agus talamh. (Salm 120)

 

 

CLICEÁIL ANSEO do liosta iomlán dos na n-Aifrinntí i dTréad Limistéar Chorca Dhuibhne.